Skip Navigation

Obchodní podmínky a jak nakupovat

Obchodní podmínky a jak nakupovat


1. Úvodní ustanovení
V internetovém obchodě www.ksport.cz platí pro nákup tyto obchodní podmínky, jež blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu www.ksport.cz, CSK BESKYDY s.r.o., sídlo společnosti: Nýdek 201, NÝDEK 739 96, IČ: 28561643, DIČ: CZ28561643. Společnost je zapsána dne 10.08.2008 u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 32073 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „Obč.Z.“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“.
Vymezení pojmů Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Smlouva je uzavírána v českém nebo slovenském jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.ksport.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

2. Základní pravidla nákupu:
Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné. Každá objednávka obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena až do vyřízení. Do 2 pracovních dnů Vás budeme kontaktovat a sdělíme Vám e-mailem, nebo telefonicky stav Vaší objednávky. Zásilka je, dle Vaší volby, odesílána prostřednictvím služeb České pošty jako obchodní balík, nebo společnosti PPL přímo k Vám domů.

3. Cena zboží a dopravy
Všechny ceny jsou včetně DPH, popř. dalších zákonných daní a poplatků. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
I. Objednávky do 4 000,- Kč:
poštovné a balné je 190,- Kč u České pošty
II: Objednávka nad 4 000,- Kč:
je poštovné a balné zdarma.
III. Převodním příkazem:
při úhradě předem na náš účet 107-7017780287/0100 nebo 86-5801580247/0100, bude poštovné 130,- Kč. Pro variabilní symbol použijte ID číslo objednávky. Po převodu peněz na náš účet Vám ihned zboží zašleme Českou poštou na Vaši adresu.
IV. Zákazník obdrží zboží dobírkou společně s přiloženou zálohovou fakturou. Plátcům DPH zašleme na požádání daňový doklad. Tuto skutečnost je nutno uvést při nákupu zboží v kolonce Komentář a daňový doklad Vám zašleme ihned po obdržení peněz od dopravce.

4. Nákup zboží:
Zboží je ve virtuálním obchodě www.ksport.cz prezentováno formou fotografií a textu po jednotlivých kategoriích. Po rozbalení každého produktu je uveden název, krátký popis, obrázek a další doplňující informace. Ke každému zboží je přiřazený odkaz vložte do košíku. Vámi zvolené zboží vložíte do svého virtuálního nákupního košíku. Zboží se Vám automatický sčítá ve Vašem nákupním košíku. Chcete-li zjistit Váš aktuální stav v košíku, klikněte na odkaz košík, který je umístěný v levém horním poli pod úvodním logem K Sport. Po ukončení nákupu se Vám zobrazí celková cena. Zboží můžete kdykoliv odebrat kliknutím na odkaz smazat v košíku. Chcete-li objednat více kusů, opět stačí v kolonce množství udat počet kusů.

5. Odeslání objednávky:
Po skončení nákupu zvolte tlačítko další. Poté vyplňte všechny údaje buď jako soukromá osoba (spotřebitel), nebo firma, na kterou bude vypsána faktura (osoba, která není spotřebitelem) Povinné údaje k vyplnění jsou označeny žlutě, bez nich nebude zásilka doručena. U firem je bílá kolonka na IČO a DIČ.

6. Potvrzení objednávky:
Po vyplnění všech údajů Vaší objednávky vyberte v kolonce doručenízpůsob, jakým chcete zaslat zboží. Poté odešlete objednávku a do 2 pracovních dnů obdržíte na Vaši uvedenou e-mailovou adresu nebo Váš telefon potvrzení přijetí této objednávky s jejím číslem. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu. Poté vyčkejte na dodávku zboží, které bude vyskladněno ihned, je-li skladem, nebo nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že Vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni a Vaše objednávka bude stornována.

7. Způsob platby a doprava zboží:
Nejpoužívanějším způsobem platby je platba prostřednictvím dobírky. Objednané zboží budete hradit v hotovosti při předání zboží. Zásilka Vám bude doručena ihned po zpracování objednávky až na Vaši adresu, kterou uvedete při odeslání objednávky. Pro urychlení převzetí dodávky uvádějte vždy adresu, na které jste během dne k zastižení, a telefon, na který Vám řidič společnosti PPL (rozhodnete-li se pro PPL) bude volat. Pokud neuvedete adresu osoby/firmy, kde jste přes den k zastižení, bude Vám dobírka doručena klasicky na poštu.

8. Zasílání objednávek na Slovensko:
Všetok tovar zasielame aj na Slovensko, postup aj podmienky sú pri objednávke rovnaké ako pre zákazníkov z Českej republiky. Zásielky sú zasielané prostredníctvom spoločnosti PPL. Za tovar platíte pri prevzatí v měně euro v prepočte podľa kurzu ČNB - nákup, platného v deň objednávky. K zásilke je připočítané poštovné vo výške 390 Kč pri hodnote tovaru do 8000 Kč (do 10 Kg).
a. Po uhradie predom jeho ceny na náš bankovný účet
pomocou společnosti PPL = cena dopravného v tomto prípadie je 280,-Kč
b. Objednávka nad 8 000,- Kč (do 10 kg) je doprava zdarma.
c. U objednávok o hmotnosti nad 10 kg budie doprava upresnená idivuduálnie.

9. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Jestliže bezprostředně po obdržení zboží, nejpozději však do 14 dnů, spotřebitel zjistí, že mu zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má možnost ho bez uvedení důvodu vrátit. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje snazší prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme spotřebiteli zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Zboží doporučujeme zasílat běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijato. Peníze Vám pošleme, dle Vašeho požadavku, na účet nebo složenkou na adresu.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

10. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje, které kupující poskytuje prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne mimo případy uvedené zákonem v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro doručení zboží. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 5. května 2008

Tyto obchodní podmínky byly konzultovány SOS–Sdružením obrany spotřebitelů, o. s. To potvrzuje udělené jedinečné logo SAOP o provedení SOS – Spotřebitelského auditu obchodních podmínek, které naleznete na http://www.spotrebitele.info/audit/audit.php. V případě nejasností ohledně těchto obchodních podmínek můžete SOS kontaktovat elektronicky na http://www.spotrebitele.info/poradna/vlozdotaz_saop.php nebo telefonicky na poradenské lince SOS 900 08 08 08 (8 Kč/min).